5.marts hjemmeside

Crome & Goldschmidts ledelse

Foreningen blev stiftet af ledende funktionærer på

virksomheden Crome & Goldschmidt i Horsens i 1896.

August Friedrich Philip Crome. Medgrundlægger af Crome & Goldschmidt. Født den 17. september 1823 i Lübeck og død 18. november 1904. Var dansk konsul og erhvervsmand, der sammen med Moritz Goldschmidt grundlagde stormagasinet Crome & Goldschmidt i Horsens 1860. Oprindelig kom han fra Lübeck. Før hans samarbejde med Goldschmidt havde han arbejdet som købmand samt bestyret den Bønnelykkeske Tobaksfabrik i Horsens. August Crome blev 8. september 1858 preussisk konsul for Skanderborg og Vejle Amter.

Moritz Aron Goldschmidt. Medgrundlægger af Crome & Goldschmidt. Født den 2. september 1822 i Vordingborg og død den 11. maj 1888. Han røbede tidlig mekanisk talent, der gav sig praktisk udslag ved en ivrig forfærdigelse af maller, hægter og andet nålemagerarbejde, og efter et ophold i udlandet fik han i en ung alder en lille fabrik for nålemager- og possement-magerarbejder i Pinneberg, til dels med maskiner konstruerede af ham selv. Begivenhederne i 1848 gjorde hans stilling her uholdbar, og han flyttede nu til Horsens, hvor han i små forhold fortsatte den i Pinneberg begyndte forretning.