5.marts hjemmeside

100 års jubilæum 2

Formanden Knud Møller Hansen byder velkommen til foreningens 100 års jubilæum. (Foto: Pii)

Formand Knud Møller Hansen, Næstformand Søren A. Bach og Ordensmester Kjeld Nordal Petersen byder 5 nye medlemmer velkommen i foreningen. Fra venstre: Max Steffensen, Paul Jacobsen, Klaus-Dieter Funk, Erik Bent Mikkelsen og Ove Borregaard Sørensen. (Foto: Pii)

Toastmaster Preben Bosse underholder selskabet. (Foto: Pii)

Vi blev også underholdt af tre unge mennesker som kaldte sig ”Jazznødderne”. (Foto: Pii)

Trioen GLA-Musik underholdt os under middagen og spillede senere op til dans. (Foto: Pii)

Steen B. Sørensen bliver dekoreret med foreningens 40-års nål. (Foto: Pii)

Steen B. Sørensen holder en takke tale for den samlede bestyrelse og foreningens æresmedlemmer. (Foto: Pii)

Kjeld Nordal Petersen tager sig galant af Steen B. Sørensen´s kone og sin egen kone. (Foto: Pii)

(Foto: Pii)

(Foto: Pii)

(Foto: Pii)

(Foto: Pii)

(Foto: Pii)

(Foto: Pii)

(Foto: Pii)

(Foto: Pii)

(Foto: Pii)

(Foto: Pii)

(Foto: Pii)

Desserten serveres. (Foto: Pii)