5.marts hjemmeside

FORENINGEN AF 5. MARTS 1896

Foreningens etablering

Foreningen blev startet på de daværende Crome & Goldschmidt´s fabrikker i Horsens, den 5. marts 1896, som en privat syge-, hjælpe- og begravelseskasse til værdig trængende værkstedsfunktionærer. Efterfølgende er optaget medlemmer fra andre virksomheder i Horsens og omegn.

Foreningens formål

Foreningens formål er, at samle alle i Horsens og omegn bosiddende, hvis daglige beskæftigelse er ledende- og tekniske funktionærer eller med disse i klasse stående og beslægtede livsstillinger til, under foreningens love, at understøtte hinanden:

  1. ved død med begravelseshjælp og
  2. ved at fremme sammenhold og selskabelighed blandt      medlemmerne, ved at drøfte de ved deres livsstilling  værende interesse.

I dag optages dog medlemmer, som bliver foreslået og anbefalet af eksisterende medlemmer.

Generalforsamlinger

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingerne. Der afholdes en forårsgeneralforsamling den første fredag i marts og en efterårsgeneralforsamling den første fredag i november. Man kan deltage som gæst for at se om det har interesse at blive medlem af foreningen. Det skal være et medlem af foreningen som foreslår en gæst.

Optagelse i foreningen

Nye medlemmer får ved optagelsen i foreningen påmonteret et emblem i sølv med besked om, at det skal bæres ved ethvert arrangement foreningen afholder, ellers skal der betales en bøde.

Efter selve generalforsamlingen foregår det selskabelige med spisning, bankospil, lotteri og anden form for underholdning. Der har i de senere år været inviteret foredragsholdere, eller også har foreningens medlemmer underholdt, til at understøtte det selskabelige i foreningen – at gavne og fornøje, hav stedse det for øje

Sommerudflugt

Den første lørdag i september måned, inviterer foreningen medlemmerne på sommerudflugt, hvor vi stiger på en bus om formiddagen og kører en tur, på omkring en times tid, ud i det smukke danske sensommer landskab. Vi plejer at få en lækker frokost et hyggeligt sted, og besøge en seværdighed. Bestyrelsen inviterer på kaffe, te og småkager i det fri. Til sidst kører bussen tilbage til Horsens, hvor vi er fremme omkring kl. 18.00.

 Økonomien

Årskontingentet for medlemmer er 300,00 kr. og der betales et depositum på 100,00 kr. for et sølvemblem. Beløbet kan betales tilbage, såfremt man udmelder sig af foreningen og afleverer emblemet, som er foreningens ejendom. En begravelseshjælp på 300,00 kr. udbetales kun til afdøde medlemmers efterladte ved at ansøge, og kun  såfremt medlemmet  ved indmeldelsen ikke var fyldt 50 år. Ved arrangementer betaler medlemmerne en deltagerafgift, og foreningen betaler resten af de udgifter der måtte være for at arrangementet kan gennemføres.. Drikkevarer er dog altid på medlemmernes egen regning.