5.marts hjemmeside

Crome & Goldschmidts forretninger (et udsnit)

Crome & Goldschmidt havde en forretning på hjørnet af Søndergade 24 og Rådhusgade i Horsens. Bygningen blev senere kraftigt renoveret og Handelsbanken overtog bygningen.

Crome & Goldschmidts forretning Søndergade 24 i Horsens

Crome & Goldschmidts forretning Bredgade 43 i Herning

Crome & Goldschmidts forretning Slotsgade 28 i Hillerød

Crome & Goldschmidts forretning i Hobro

Crome & Goldschmidts udsalg i København City på hjørnet af Kristen Bernikows Gade og Østergade 32 (strøjet). Crome & Goldschmidt købte ejendommen i 1884 og blev firmaets flagskib. Den første rullende trappe i Danmark blev fremvist for den danske presse den 7. oktober 1927. Den var fremstillet på maskinfabrikken "Titan" på Tagensvej i København. "Titan", der var grundlagt i 1893, fremstillede elektriske elevatorer, men satsede fra 1920'erne også på rullende trapper, eller eskalatorer, som de kaldtes dengang. Den fremviste rullende trappe var bygget til stormagasinet "Crome & Goldschmidt" i København, hvor den også senere på måneden blev flyttet hen. Den var på 18 trin, og hvis der stod 1 person på hvert trin, kunne den transportere 3500 personer i timen. Ved indvielsen i december måned samme år var der så mange interesserede, at politiet måtte tilkaldes, for at styre trafikken op ad trappen. Den 10. februar 1971 måtte ledelsen erkende, at der var for mange stormagasiner i Danmark-særligt i København. Firmaet standsede den 1. marts salget og blev sluttedet sammen med Illum under navnet: Illum/Crome & Goldschmidt. Siden forsvandt navnet helt. Crome & Goldschmidt A/S blev i 1977 ændret til Crome & Goldschmidt Invest, der i 1980 blev til C&G-Banken. Den gik konkurs i 1988. I dag rummer ejendommen mange forskellige forretninger.