5.marts hjemmeside

FORENINGEN AF 5. MARTS 1896

Årsberetning for året 2020

Foreningens første arrangement i året var forårets generalforsamling fredag den 6. marts. Vor formand Svend Aage Friis Eriksen var på ferie i Kata Beach i Thailand, derfor bød Næstformanden alle 39 deltagere velkommen til vor 247` generalforsamling. Næstformanden bad Bjarne Jensen, Kurt Jensen og Erik Mikkelsen og Ole Nielsen komme op til bestyrelsen, der skulle uddeles emblemer, som vor Kasserrer Jens Pii Johannessen foretog uddelingen af. Først Bjarne Jensen fik påhæftet 50 års Guldemblem og dermed kontingent  fri, Kurt Jensen fik påhæftet 40 års Guldemblemet, Erik Mikkelsen og Ole Nielsen fik påhæftet 25 års Guldemblemet. Vi gav dem alle en hånd. Efter denne vigtige begivenhed blev Næstformanden valgt til  dirigent.

Næstformanden blev valgt og takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet  efter lovene og dermed lovlig. Forhandlings protokollen ved sekretæren blev godkendt og kasserren    præsenterede regnskabet det blev godkendt med applaus. På valg var: Ole Nielsen som modtog genvalg, Jens Pii Johannessen ønskede ikke genvalg og Karl Kristian Kjær var foreslået og modtag valg, Erik Mikkelsen modtog ikke valg og Erik Nielsen foreslået og medtog valg. Kurt Jensen genvalgt som suppleant, Hans Kristian Rand valgt til ny suppleant, Jens Pii Johannessen ny valgt som revisor. Max Steffensen modtog genvalgt som revisor supleant.  

 og vi sluttede på sædvanligvis med bankospil.

Årets sommerudflugt lørdag d.5. september. Udsættes til foråret 2021, grundet den usikre situation omkring Covid-19. 

Også Efterårsgeneralforsamlingen på grund af regeringens restriktioner mod covid-19 har vi ikke kunnet afvikle arrangementet, da der kun måtte samles 10 personer til arrangementet. På tilmeldingerne til arrangementet kan vi se at medlemmerne var tilbageholdende, da der var færrer tilmeldinger end sædvanlig, vi håber at der til foråret 2021 giver os mulighed for at afvikle forårets generalforsamling til den sædvanlige tid, det var jo så tidligt på foråret 2020 hvor covid-19 rigtig fik fat. Vi håber jo alle de nye restriktioner kan dæmpe pandamien.   

Med venlig hilsen
Bestyrelsen